Skip to content

מירב שרמן

הי, אני חלק מצוות ההקמה של הומיוניטי. לקחתי על עצמי את בניית האתר. מרחיב את הלב לראות אותו פעיל ויוצר מציאות חדשה ומיטיבה לכולנו.